Home

Het Simulatie en TrainingsCentrum Aalst werd opgericht binnen de opleiding verpleegkunde en biedt simulatietrainingen aan die gericht zijn op groepsinteracties in acute situaties binnen de gezondheidszorg.. Onze belangrijkste doelstelling bestaat erin de diverse hulpverleners uit de acute medische zorgverlening de kans te bieden om met hun eigen teamleden in een realistische omgeving op een patiëntveilige manier te oefenen in het omgaan met een medische noodsituatie. Hiervoor ontwikkelden we specifieke scenario’s, die aangepast kunnen worden naargelang de behoeften of wensen van de cursisten. We maken gebruik van de meest gesofisticeerde high-fidelity simulator op de markt, opgesteld in een realistisch ingerichte ‘patientenkamer’, die voorzien is van de nodige audiovisuele hulpmiddelen om na elke sessie een kwaliteitsvolle debriefing mogelijk te maken. Onze medewerkers hebben, naast hun uitgebreide ervaring als verpleegkundige/arts in het werkveld, een doorgedreven opleiding genoten in de methodiek van simulatie-onderwijs. De combinatie van de modernste technische hulpmiddelen en de didactische kennis van de docenten inzake simulatie-onderwijs maakt ons centrum uniek in België.