Lesgevers

De medewerkers van SiTCA hebben, naast hun uitgebreide ervaring als verpleegkundige/arts in het werkveld, een doorgedreven opleiding genoten in de methodiek van simulatie-onderwijs. Ze volgden de opleiding tot Simulatie-instructeur van Eusim, een Europees netwerk van diverse Europese simulatiecentra. Deze opleiding legt vooral de nadruk op de didactiek van de debriefing, die een grote waarde heeft voor de bewustwording van de deelnemers omtrent hun vaardigheden met betrekking tot communicatie en samenwerking in teamverband. De nadruk ligt hierbij erg sterk op zelfreflectie.
Daarnaast kregen ze een uitgebreide opleiding in het werken met de high fidelity simulator.
 

Op dit ogenblik bestaat ons team uit drie vaste personeelsleden, aangevuld met een gastdocent:

Patrick Janssens
Patrick werkte jarenlang als spoedverpleegkundige in het AZ Sint-Blasius te Dendermonde. Sinds 2001 is hij als docent verbonden aan de opleiding verpleegkunde van de KAHO Sint-Lieven. In deze hoedanigheid specialiseerde hij zich voornamelijk in alles wat met reanimatie te maken heeft. Zo coördineert hij o.a. de werkgroep ‘Medisch dringende hulpverlening voor leken’ aan Odisee. De laatste jaren verdiepte hij zich tevens in simulatieonderwijs en volgde de European Simulation Instructor Course.
Sabrien De Prez
Sabrien De Prez is docent in de Bachelor Verpleegkunde. Ze startte er als onderzoeker verbonden aan de expertisecel verpleegkunde waar ze zich verdiepte in patiëntveiligheid. Voorheen was ze actief als medewerker kwaliteitszorg en bouwde ze heel wat zorgervaring op als hoofdverpleegkundige van de cardiovasculaire afdeling van het O.L.V.-Ziekenhuis te Aalst. In 2010 volgde ze de European Simulation Instructor Course en verzorgt nu als lid van het SiTCA-team mee de simulatietrainingen en debriefings.

Barbara Vanneste

Barbara werkte 8 jaar als verpleegkundige in het OLV ziekenhuis op de afdeling hartbewaking. Sedert 2007 is zij lector aan de hogeschool. Reeds van in het begin is zij lid van de werkgroep ‘Medisch dringende hulpverlening voor leken’ en zorgt zij mee voor de lessen die in het kader daarvan gegeven worden.

Gezien patiëntveiligheid enorm veel aandacht krijgt volgde ook Barbara in oktober 2015 de “European Simulation Instructor Course” waardoor zij mee de simulatietrainingen en debriefings kan begeleiden.

 

 

 Dr. Chris Machtelinckx
Dr. Machtelinckx werd opgeleid aan de KULeuven als algemeen chirurg met bijzondere beroepstitel in urgentiegeneeskunde. Zij is werkzaam als urgentiearts en medisch diensthoofd op de spoedgevallendienst van een groot ziekenhuis. Tevens is zij korpsarts bij de brandweer Merelbeke. Als geaggregeerde voor het hoger onderwijs heeft zij een tijdelijke lesopdracht uitgevoerd aan de HUB Brussel afdeling verpleegkunde. Momenteel verzorgt zij nog regelmatig enkele opleidingsonderdelen aan de ambulanciersschool PAULO. Zij werkt enthousiast mee aan het simulatieonderwijs aan Odisee. Dr. Machtelinckx volgde een opleiding in het werken met onze simulator.

Art Vereecke

 Tim Torsie

Tim werkte een aantal jaren als verpleegkundige op de afdeling intensieve zorgen van het AZ Nikolaas te Sint-Niklaas en combineerde dit sinds 2010 met de functie van lector in de opleidingen verpleeg- en vroedkunde van Odisee. Overtuigd van de sterkte en het belang van simulatie-onderwijs binnen de gezondheidszorg, volgde hij in 2016 de European Simulation Instructor Course. Samen met enkele collega’s ondernam Tim in het academiejaar 16-17 een aantal stappen om het simulatie-onderwijs ook te implementeren in de lagere opleidingsfasen.