Informatie / Bezoek

Op aanvraag kan het centrum bezocht worden.
We komen ook graag bij u langs in het ziekenhuis om meer inlichtingen te verschaffen of concrete aanvragen te bespreken.

Contactgegevens: zie ‘Praktische informatie’